Lite kort om vår verksamhet 

Fastighetsverket har drygt 40 heltidsanställda plus ett antal deltidsanställda.

Vi handhar fastighetsskötseln i alla våra byggnader, samt skötseln av landskapets jordbruksmark, skogsmark, naturreservat och fornminnen.

Den del av verksamheten som kräver mest resurser består av 7-8 större huskomplex, nedan några av dem

  • Självstyrelsegården
  • Högskolan på Åland
  • Ålands Gymnasium
  • Ålands Folkhögskola
  • Jomala gård
  • Polisen

Fastighetsverket leds av en styrelse och verkställande direktör. Verksamheten regleras av landskapslagen (110:2015) om landskapets fastighetsverk.