Meddelande om jakträtt

Landskapets fastighetsverk har den 8 mars 2017 beslutat meddela till kännedom att jakträtten på nedanstående av landskapet tillhöriga områden, med stöd av 6 § jaktlagen för landskapet Åland (1985:31), har upplåtits för jakt enligt följande:

Under tiden 15 mars 2017 – 31 januari 2018

I Brändö kommun: Harun och Södörskobben, enligt bifogad karta, dock så att jakt på dessa områden tillkommer endast personer med hemort i landskapet.

I Lemlands kommun: I den s.k. Sundskärs skärgård, enligt bifogad karta, dock så att jakt på dessa områden tillkommer endast personer med hemort i landskapet.

Handlingarna finns framlagda på landskapsregeringens anslagstavla från den 8 mars 2017 till och med den 14 maj 2017.