Lediga jobbtillfällen

Just nu utannonserade

Fastighetsskötare vid landskapets fastighetsverk
Landskapets fastighetsverk lediganslår en tjänst som fastighetsskötare med huvudsaklig placering vid Självstyrelsegården i Mariehamn.

Landskapets fastighetsverk
Vår verksamhet omfattar landskapets samtliga markegendomar och byggnader, förutom ÅHS byggnader och Infrastrukturavdelningens byggnader och anläggningar på Möckelö.

Biträdande projektingenjör vid Landskapets fastighetsverk

Fastighetsverket förvaltar de flesta av landskapets byggnader. I uppdraget ingår att leda nybyggnads- och renoveringsprojekt utgående från behov och önskemål hos hyresgästerna samt att upprätthålla byggnadernas skick genom planerat underhåll. Fastighetsverket handhar även tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll.

Arbetet som biträdande projektingenjör

Tyngdpunkten i uppdraget kommer att ligga på planering och ledning av planerat underhåll. Detta innefattar besiktning av byggnader, bedömning av skick och planering av åtgärder. Du leder projekteringen och granskar handlingar till den del externa konsulter anlitas. Du genomför upphandlingar och leder byggprocessen. Du har kontinuerligt kontakt med hyresgästerna och arbetar i nära samarbete med projektingenjör, fastighetsingenjör och biträdande ingenjör. Planerat underhåll omfattar oftast både byggåtgärder och förnyande av installationer.

Till dina arbetsuppgifter kan även höra att upprätta ritningar och beskrivningar för mindre byggåtgärder samt att fungera som kontrollant och säkerhetskoordinator.

Utbildning och erfarenhet

Du bör ha byggnadsteknisk utbildning samt erfarenhet av antingen projektledning, projektering eller arbetsledning i byggprocessen.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökningshandlingarna inklusive löneanspråk inlämnas senast 7.4.2017. Ansökan sänder du till elisabeth.rosenlof@regeringen.ax.

Närmare information om tjänsten lämnas av projektingenjör Elisabeth Rosenlöf, tel. +358 457 3433 787 eller elisabeth.rosenlof@regeringen.ax.

  • * * *

Arbetet som fastighetsskötare
Fastighetsskötarens huvudsakliga arbetsuppgifter

  • omfattar skötsel av anläggningar och byggnader såväl inom- som utomhus
  • att underhålla och övervaka byggnadernas tekniska system
  • att vara hyresgästerna behjälpliga med allehanda sysslor i deras verksamhet.
  • därtill uppgifter inom fastighetsverket enligt förmans anvisningar
  • i arbetsuppgifterna ingår skyldighet att medverka i regelbunden jourberedskap.

Tillträde
Tillträde den 1 maj 2017 eller enligt överenskommelse.

Lön
Lön i enlighet med löneklass A17.

Ansökan
Ansökningshandlingarna skall vara landskapsregeringens registratur tillhanda senast den 17 mars 2017, kl. 16.00 lokal tid. Ansökan sänder du till registrator@regeringen.ax eller till Ålands landskapsregering, PB 1060, AX-22111 MARIEHAMN.

Mer information om arbetet som fastighetsskötare
Närmare information om tjänsten lämnas av bitr. ingenjör Jan Manselin, tel. +358 457 5365 187
jan.manselin@regeringen.ax

Murare/hantverkare specialiserad på kulturhistoriska byggnader

lediganslås åter

Landskapets fastighetsverk förvaltar större delen av landskapet Ålands byggnader och fastigheter. Fastighetsverket ansvarar för byggnadsbeståndets drift, underhåll och investeringar. Byggnadsbeståndet består till största delen av förvaltnings- och skolbyggnader, men även ett stort antal mindre byggnader och ett slott. Vi har även ett betydande bestånd av byggnader med ett stort kulturhistoriskt värde som används i dagligt bruk eller som besöksmål. Du kommer huvudsakligen att arbeta med de kulturhistoriska objekten.

Arbetsuppgifter:

  • att arbeta med skötsel, reparation och renovering av landskapets kulturhistoriska byggnader samt övriga anläggningar i anslutning till byggnaderna och vid landskapets fornminnen
  • att i begränsad utsträckning fungera som arbetsledare för säsongspersonal och även handleda praktikanterArbetet leds av en egen arbetsledare och sker i ett kontinuerligt samarbete med kulturbyråns antikvarier och arkeologer, samt också med Fastighetsverkets övriga personal inom fastighetsskötsel, naturvård och skogsskötsel. Även andra uppgifter inom Fastighetsverkets uppgiftsområde kan tidvis komma ifråga.Placering är fastighetsverkets verksamhetspunkt Ribacka i Kastelholm.

Kompetensprofil: Examen från minst gymnasial utbildning med inriktning på byggnadsteknik eller byggnadsvård. Annan lämplig utbildning tillsammans med erfarenhet av verksamhetsområdet kan vara aktuell.

Du ska ha erfarenhet av praktiskt arbete med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar byggda i sten, men kunskap om timmerkonstruktioner och metall är meriterande. Vi jobbar med alla former av byggnadsarbeten där även ytbehandling ingår i de normala arbetsuppgifterna. Erfarenhet av murning utfört med traditionella metoder är viktigt och erfarenhet av ruinvård är meriterande.

Det är också viktigt att du har förmåga att arbeta självständigt, att ta ansvar för ditt arbete, att du är serviceinriktad och har lätt att arbeta tillsammans med andra människor som ibland representerar helt andra yrkesområden än ditt eget. Våra byggnader är viktiga besöksobjekt, vilket innebär att man tidvis utför sitt arbete omgiven av åskådare. Kontinuerlig dokumentation är en viktig del av vårt arbete och du förutsätts därför ha en vana att dokumentera ditt arbete.

Arbetet inleds omgående enligt överenskommelse och prövotid kan komma att tillämpas.

Lön betalas enligt byggnadsbranschens kollektivavtal, grundlön 15,06 €/timme + personligt lönetillägg.

Närmare upplysningar ger byggmästare Anni Mainela +358 457 3500 554, e-post: anni.mainela(at)regeringen.ax

Välkommen med din ansökan som ska vara registraturen vid Ålands landskapsregering tillhanda senast den 18 april 2017 kl. 16.15 registrator(at)regeringen.ax eller adressen Landskapets fastighetsverk, PB 1060, AX-22111 Mariehamn.   

Äldre, inte mera aktuella positioner inom verket

Ledande byggmästare, Ribacka  //  2016-09-19

2 X Kulturmiljövårdare Ribacka  //  2016-09-05

Fastighetsingenjör  //  2016-09-01

Timmerman, Ribacka  //  2016-07-01

Byggnadsarbetare  //  2016-07-01