Underhållet av ett rätt stort antal byggnader samt de mark- och vattenegendomar som Landskapet äger utgör merparten av de anställdas arbetstid.

De större byggnaderna kräver ständig närvaro medan naturområden och vattenområden kräver mindre tillsyn.

Även fornminnen och naturstigar tas om hand.