Allmänt om förfrågningsunderlag

Under respektive upphandling hittar du de administrativa föreskrifterna för projektet med information om själva upphandlingen och entreprenaden eller projekteringen.

För att få tillgång till förfrågningsunderlaget i sin helhet (tekniska beskrivningar, ritningar och övriga handlingar) skickar du ett meddelande till elisabeth.rosenlof@regeringen.ax och anger vilken upphandling du är intresserad av. Du får då ett lösenord för att kunna ladda ner det digitala materialet.

Förfrågningsunderlag i pappersformat kommer i fortsättningen inte att tillhandahållas.

Kompletterande förfrågningsunderlag (KFU) kommer under anbudstiden att publiceras direkt under upphandlingen (alltså inte lösenordsskyddat). Sista datum för frågor och svar anges i de administrativa föreskrifterna.

 

Anbudsgivning

I de administrativa föreskrifterna finns information om anbudsgivningen. Läs noggrant igenom vad anbudet ska innehålla och vilka dokument som ska bifogas, fyll i checklistan och kontrollera att ni uppfyller de leverantörskrav som ställ. Vi vill inte bli tvungna att förkasta anbud p.g.a. att de är ofullständiga.

 

Aktuella upphandlingar

........

Avslutade upphandlingar

Polishuset