Landskapets fastighetsverk inledde planenligt sin verksamhet den första januari 2016.

Verksamheten omfattar landskapets samtliga markegendomar och byggnader, förutom Ålands hälso- och sjukvårds byggnader, Infrastrukturavdelningens byggnader jämte anläggningar på Möckelö, ingår här också motorfordonsbyråns byggnad. Vägar, broar och bryggor ligger kvar under Infrastrukturavdelningen.

 

hogskolan norraw

Vi sköter fastigheter i stadsmiljö, på landsbygden och i skärgården.

Betydande skogsbestånd, ängsmarker, fiskevatten tar vi också hand om

sgarden reception ombyggnadationw

Mycket tid och resurser går åt att sköta maskinparken i de större byggnaderna.

Sedan kräver naturegendomarna sin beskärda arbetsinsats

fv ritning6w

Här finns allmänn information om pågående upphandlingar.

För att få tillgång till alla dokument ber vi dej följa anvisningarna på sidan

bjorkor b3w

Vi är en trevlig arbetsplats, så kolla in om det finns lediga jobbtillfällen hos oss just nu

fv janne v2

Våra adresser, var vi sitter samt telefonuppgifter & e-postadresser hittar du här