Kontoret

Besöksadress:
Sittkoffs, våning 2

e-postadresser:
förnamn.efternamn@fastighetsverket.ax

Fakturaadress:

Landskapets fastighetsverk
PB 2050
AX-22111 MARIEHAMN

 

Postadress:

Landskapets fastighetsverk
PB 1060
AX-22111 MARIEHAMN

Stefan Rumander

Stefan Rumander
VD
+358 457 5536641

fv ulla v2
Ulla Johansson
Ekonomiassistent
+358 18 25701
fv uffe v2
Ulf Asplund
Admin.ansvarig
+358 18 25702
fv bette v2
Elisabeth Rosenlöf
Projektingenjör
+358 18 25705

fv janne v2
Jan Manselin
Biträdande ingenjör
+358 18 25704
fv dennis v2
Dennis Mattsson
Biträdande ingenjör
+358 18 25706
fv bjorn v2
Björn Higson
Tf. fastighetsing.
+358 18 25707
fv henrik v2
Henrik Bertell
Arbetsledare, naturvården
+358 18 25711

fv ray v2
Ray Holmlund
Skogsförvaltare
+358 18 25710

sebbe-b2

Sebastian Snällström
Drifttekniker
+358 18 25715

Carola Boman
Planerare
+358 18 432133
+358 457 5300813

Leif Karlsson
Lantmäteri
+358 457 3446508

Tage Andersson
Drifttekniker, Ribacka
+358 18 25708

Sam Karlsson

Sam Karlsson
Drifttekniker, Ålands gymnasium
+358 457 5483608